73A6449 header

Vejledning ved projektering

Måttetype Placering Anvendelses– Rengøringsfrekvens Konstant effekt
Ude Indendørs område 1) Høj 2) Lav 3) Ja 4) Nej 5)
Kåbe Original X X 23 34   X X  
Kåbe Øko   X 23 32   X X  
Kåbe de Luxe X X 23 32 X   X  
Kåbe Multiguard   X 23 34 X     X
Kåbe Tekstil   X 23 32 X     X
Kåbe Kombi tekstil   X 23 32 X     X
Kåbe Kombi Børste X X 23 33 X   X  
Kåbe Plysch Kokos   X 23 31 X     X
Coral Brush   X 23 33 X     X
Kåbe Specialrist X   23 34   X X  

1) Produkterne er tilpasset gulvklasser i henhold til SS-EN 685. For privatboliger findes klasserne 21-23, til kontorer, stormagasiner, skoler m.m. 31-34. Højere klasse indenfor det pågældende anvendelsesområde indebærer højere modstand mod slitage.
2) Snavs ses hurtigt. Høj rengøringshyppighed påkrævet.
3) Skjuler snavs godt. Lav rengøringshyppighed påkrævet.
4) Aftørringseffekten er lige høj hele tiden.
5) Aftørringseffekten aftager efterhånden som måtten bliver snavset eller våd.

EUROPÆISK STANDARD SS-EN 685

Ved hjælp af den nye europæiske standard SS-EN 685 klassificeres gulvene i hjemmemiljø, offentligt miljø samt industri i tre grupper med forskellige slitageklasser. For hjemmemiljø er klasserne 21-23, for offentligt miljø 31-34 og for industri 41-43. Jo højere ciffer desto hårdere slitage. Eksempel på lokaletyper i gruppen Offentligt miljø er i henhold til standarden 31 = soveværelser på hoteller, 32 = klasselokaler 33 = stormagasiner og 34 = lufthavne.

Baseret på standarden vil alle hårde gulvmaterialer såsom plast, linoleum, gummi etc. blive klassificeret af den pågældende producent afhængigt af, hvor meget slid de tåler.

For at lette valget af entrémåtter har vi derfor testet og rangordnet vores produkter på samme måde og efter samme system, se ovenstående tabel. Dette gør det let at vælge den rette måtte til ethvert slitagemiljø. Kræves der gulv i slitageniveau 32, skal entrémåtten også have klasse 32 eller højere – det er naturligvis altid tilladt at benytte et bedre produkt end hvad der er funktionelt nødvendigt.

Har du spørgsmål eller overvejelser? Du er velkommen til at kontakte os. Standarden SS-EN 685 i sin helhed kan bestilles hos SIS på telefon +46 (0)585-255 50.