73A6449 header

Vägledning vid projektering

Mattyp Placering Användnings- Städfrekvens Konstant effekt
Ute Inne område 1) Hög 2) Låg 3) Ja 4) Nej 5)
Kåbe Original X X 23 34   X X  
Kåbe Eko   X 23 32   X X  
Kåbe de Luxe X X 23 32 X   X  
Kåbe Multiguard   X 23 34 X     X
Kåbe Textil   X 23 32 X     X
Kåbe Kombitextil   X 23 32 X     X
Kåbe Kombiborst X X 23 33 X   X  
Kåbe Kokosplysch   X 23 31 X     X
Coral Brush   X 23 33 X     X
Kåbex Specialgaller X   23 34   X X  

1) Produkterna är anpassade för golvklasser enligt SS-EN 685. För bostäder finns klasserna 21-23, för kontor, varuhus, skolor mm 31-34. Högre klass inom respektive användningsområde innebär större motståndskraft mot slitage.
2) Smutsen syns snabbt. Hög städfrekvens erfordras.
3) Döljer smutsen väl. Låg städfrekvens erfordras.
4) Avtorkningseffekten är lika hög hela tiden.
5) Avtorkningseffekten avtar efterhand som mattan blir smutsig eller våt.

EUROPASTANDARDEN SS-EN 685

Med hjälp av den nya europastandarden SS-EN 685 klassas golven i hemmiljö, offentlig miljö samt industri i tre grupper med olika slitageklasser. För hemmiljö är klasserna 21-23, för offentlig miljö 31-34 och för industri 41-43. Ju högre siffra desto hårdare slitage. Exempel på typer av lokaler i gruppen Offentlig Miljö är enligt standarden 31 = sovrum i hotell, 32 = klassrum, 33 = varuhus och 34 = flygplatser.

Baserat på standarden kommer i fortsättningen alla halvhårda golvmaterial som plast, linoleum, gummi etc att av respektive tillverkare klassas beroende på hur mycket slitage de tål.

För att underlätta valet av entrémattor har vi därför testat och rangordnat våra produkter på samma sätt och efter samma system, se tabell ovan. Detta gör det enkelt att välja rätt matta till varje slitagemiljö. Behövs det golv i slitagenivå 32 skall entrémattan också hålla klass 32 eller högre – det är ju givetvis alltid tillåtet att använda en bättre produkt än vad som är funktionellt nödvändigt.

Har du frågor eller funderingar? Du är välkommen att kontakta oss. Standarden SS-EN 685 i sin helhet kan beställas från SIS på telefon 0585-255 50.