Hallbarhet unsplash 1

Hållbarhet

Det ligger i vår tradition att skapa produkter som håller i längden och ta tillvara, återanvända och hushålla med våra resurser. Engagemanget för en bättre miljö stannar dock inte där. Med svensk produktion och högt ställda kvalitetskrav söker vi ständigt nya sätt att minska vår miljöpåverkan. För idag. För imorgon. För framtiden.

ÅTERVINNING

Kåbe Originalmatta är 100 % återvinningsbar. När din matta har gjort sitt så skickas den tillbaka till oss där allt en gång började. Där ser vi till att mattan får nytt liv. Räkna dock inte med att det händer för ofta, för våra produkter håller länge. Omsorg och tradition före slit och släng!

SÅ ÅTERVINNS KÅBE ORIGINALMATTA:

  1. Mattan skickas tillbaka till oss på Kåbe-Mattan.

  2. Vi utvärderar mattans skick. I många fall kan produkten repareras och användas i några år till.

  3. Komponenterna sorteras och återvinns. Aluminium och rostfritt stål återvinns genom materialåtervinning.
Group 151

RENARE GOLV – RENARE MILJÖ!

En rätt utformad entrélösning minskar mängden indragen fukt och smuts, förenklar städningen, minskar golvslitage, hindrar halkolyckor och avleder statisk elektricitet. Dessutom sänker du dina städ- och underhållskostnader och minimerar användningen av kemikalier. Detta resulterar i många viktiga vinster för framtiden. För människor, miljön, golven och ekonomin!

73A6752

Svensk kvalité

För oss hänger kvalitet och miljö starkt ihop. Därför fortsätter vi att
tillverka våra produkter i Sverige. Resultatet är en unik kvalitet som
inte bara syns utan som också upplevs.

KBM ai00001160 croped

ECONYL®
– ETT NATURLIGT VAL

Vi jobbar alltid med naturen i åtanke. Några av våra mattor innehåller ECONYL®, en 100 % återvunnen nylonfiber återskapad av övergivna fisknät och annat industrispill som annars blir kvar i naturen till skada för djur och växter. Econyl® är ett sätt att minska befintligt avfall, undvika produktionsrelaterade föroreningar och spara både på naturen och energi.

CERTIFIERINGAR

Kåbe Originalmatta är deklarerad och miljöbedömd hos Byggvarubedömningen. Kåbe Originalmatta är också registrerad i BASTA-systemet. Detta innebär att vi kan styrka att registrerade byggvaror uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper, läs mer här.

basta

byggvarubedomningen