Hallbarhet unsplash 1

Bærekraft

Vi har tradisjon for å lage produkter med lang levetid og å ta vare på, gjenbruke og være nøysomme med ressursene. Miljøengasjementet vårt stanser imidlertid ikke der. Med svensk produksjon og høye krav til kvalitet prøver vi stadig å finne nye løsninger for å redusere den påvirkningen vi har på miljøet. For i dag. For i morgen. For fremtiden.

RESIRKULERING

Kåbe Originalmatte er 100 % resirkulerbar. Når matten din har gjort nytten sin, sendes den tilbake til oss, der alt begynte. Der sørger vi for at matten får et nytt liv. Men ikke tro at det skjer ofte, for produktene våre varer lenge. Omtanke og tradisjoner fremfor bruk og kast!

Slik resirkuleres Kåbe Originalmatte:

  1. Matten sendes tilbake til oss i Kåbe-Mattan.

  2. Vi vurderer hva slags stand matten er i. I mange tilfeller kan produktet repareres og brukes i enda noen år.

  3. Komponentene sorteres og resirkuleres. Aluminium og rustfritt stål går til materialgjenvinning.
Group 151

RENERE GULV – RENERE MILJØ!

Med en godt utformet entréløsning slipper mindre vann og skitt inn i bygget. Det betyr at rengjøringen blir enklere, gulvslitasjen mindre, folk slipper å skli på glatt gulv, og statisk elektrisitet blir avledet. Dermed synker også rengjørings- og vedlikeholdskostnadene, og det blir mindre bruk av kjemikalier. Dette gir mange gunstige effekter på sikt. For menneskene, miljøet, gulvet og økonomien.

73A6752

Svensk kvalitet

For oss henger kvalitet og miljø tett sammen. Derfor produserer vi
fremdeles produktene våre i Sverige. Resultatet er en unik kvalitet som
ikke bare synes, men som er til å ta og føle på.

KBM ai00001160 croped

ECONYL®
ET NATURLIG VALG

Vi har alltid naturen i tankene. Noen av de nye mattene våre inneholder ECONYL®, 100 % resirkulerte nylonfibere fremstilt av forlatte fiskegarn og annet industriavfall som ellers ville ha blitt liggende i naturen til skade for dyr og planter. Econyl® er en måte å redusere avfallsmengden på, unngå produksjonsrelatert forurensning, skåne naturen og spare energi.

SERTIFISERINGER

Kåbe Originalmatte er deklarert og evaluert med tanke på miljø av den svenske Byggvarubedömningen. Kåbe Originalmatte er også registrert i BASTA-systemet. Det betyr at vi kan dokumentere at den oppfyller visse kriterier for miljø og helse, se www.bastaonline.se.

basta

byggvarubedomningen