Header Pressgaller

Kåbe SP-rister

Kåbe SP-rister er robuste entrérister i varmgalvanisert stål som tåler store belastninger. Ristene er velegnet til inngangspartier der det ønskes en frittbærende installasjon kombinert med tyngre trafikk på hjul, med jekketraller, vogner eller andre kjøretøy. Entréristene fås i flere forskjellige høyder.

TEKNISKE DATA

VEKT

Cirka 27 kg/m².

RISTHØYDE

20, 25 og 30 mm.

RISTSTØRRELSE

Leveres etter mål, maks. 3000 x 995 mm (A x B)
i ett stykke. Større flater deles opp i
passende deler. Vi har standardmål
på lager.

MASKEVIDDE

15 x 69 mm (fri åpning). Merknad:
Ristene lages ikke med sammenhengende
tverrpinner ved to- eller flerdelt B-mål.

ÅPENT OMRÅDE

80 %.


TVERRSTÅL

Rundtråd.

BÆRESTÅL

Flattstål 25 x 2 mm i A-retningen.

SPENNVIDDE/LAST

Maks. 900 mm i A-retningen ved belastning 500 kg på en trykkflate på 50 x 50 mm. 2 trykkflater på 50 x 50 mm fra f.eks. en jekketralle, kan samtidig belaste ett ristelement på
900 x 1000 mm (A x B) ved kjøreretning i begge retninger.

Merk: Monter om mulig hvert ristelement over flere opplegg for å spre belastningen. Eksempel: En flate på 2700 x 2000 mm (A x B) deles opp i 2 ristelementer à 2700 x 995 mm (A x B) med 2 opplegg, c/c 900 mm og lengde 2000 mm i gangretningen, B-retningen.

OVERFLATEBEHANDLING

Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461.

LEGGING

Alternativ 1: Legges på et plant og fast underlag forsenket i gulv med innstøpningsramme Kåbe 25R eller overliggende i Kåbe matterampe type 2.

Alternativ 2: Legges frittbærende over dypere forsenkning med innstøpningsramme Kåbe 25R.

Angi alltid mål A = bredde og mål B = ganglengde ved spesifikasjon eller bestilling.

VEDLIKEHOLD

Løft opp risten og fjern skitten etter behov. Risten er vedlikeholdsfri.

LAGERFØRTE STANDARDMÅL A X B (MM)

890 x 500 mm
890 x 883 mm
890 x 1000 mm
1100 x 1100 mm
1290 x 500 mm
1290 x 883 mm
1290 x 1000 mm
1500 x 500 mm
1500 x 1000 mm

INSPIRASJON

Her kan du la deg inspirere av noen av de fornøyde kundene våre og se Kåbe SP-rister i forskjellige miljøer.

DOKUMENTASJON OG BROSJYRER

PRODUKTDATABLAD

KBM Pressgaller

KATALOG

produktkatalog