Header ingjutningsram fabrik 1

Innstøpningsramme – ferdig fra fabrikk

Kåbes innstøpningsrammer produseres av naturaluminium i en korrosjonsbestandig spesiallegering. Innstøpningsrammene er som standard utstyrt med dreibare klammer (100 mm lange) som er naglet mot den nedre flensen. Klammene kan dermed dreies i ønsket retning i forbindelse med innstøpningen.

Innstøpningsrammene utstyres etter behov med stag med den ene flensen nedover som transportsikring og som mothold for å unngå at rammen bøyer seg ved innstøpning. Ved rammer med stort A-mål (bredde) der det skal ligge en to- eller flerdelt matte, kan staget samtidig brukes som skillevegg, såkalt mellomstag, med den ene flensen vendt oppover for å unngå at mattene glir inn i hverandre.

Større innstøpningsrammer bør deles opp i flere mindre deler på grunn av transport og håndterbarhet. Da kan Kåbe Innstøpningsramme for sammenmontering på stedet være et godt alternativ. Uregelmessige rammer leveres som regel ferdige fra fabrikk. Innstøpningsrammer kan også fås i gull- eller svartanodisert utførelse. Kontakt Kåbe-Mattan hvis du vil vite mer.

TEKNISKE DATA

RAMMESTØRRELSE

Leveres etter mål i alle tenkelige fasonger og størrelser. Vi lagerfører standardstørrelsene 22RS og 25RS.

ALUMINIUM

Naturaluminium, legering EN W 6063-T6.

KLAMMER

Naturaluminium, legering 6010 EN 1050 halvhard.

NAGLER

Naturaluminium, EC Grade (GA 5051)

LEGGING

Ferdig fra fabrikk: Drei klammene i ønsket retning før innstøpningen. Øvre betongkant skal være i flukt med rammens overkant. Gulvet i forsenkningen skal være i flukt med den øvre kanten på underflensen.

Bestilling: Angi rammetype samt helst utvendige mål ved bestilling. Hvis målene viser til forsenkning, matte eller rist, må dette angis spesielt. Vi leverer også innstøpningsrammer i varmgalvanisert stål, rustfritt syrefast stål og messing. 

Hvis du vil ha mer informasjon om legging, kan du se PDF-filen under Dokumentasjon.

VEDLIKEHOLD

Kåbe innstøpningsrammer krever ikke noe spesielt vedlikehold.

INSPIRASJON

Her kan du la deg inspirere av noen av de fornøyde kundene våre og se innstøpningsrammene i forskjellige miljøer.

DOKUMENTASJON OG BROSJYRER

LEGGING

KBM Installationsanv Ingjutningsram fardig fran fabrik no

PRODUKTDATABLAD

KBM Ingjutningsram

KATALOG

produktkatalog