Header ingjutningsram fabrik 1

Ingjutningsram – färdig från fabrik

Kåbe ingjutningsramar tillverkas av naturaluminium i en speciallegering som är betongresistent. Ingjutningsramarna förses som standard med vridbara kramlor längd 100 mm som är nitade mot den undre flänsen. Kramlorna kan på detta sätt vridas i önskad riktning i samband med ingjutningen.

Ingjutningsramarna förses efter behov med stag med den ena flänsen neråt som transportsäkring och som mothåll för att undvika att ramen slår sig vid ingjutning. Vid ramar som har stort A-mått (bredd) där det ska ligga en två- eller flerdelad matta kan staget samtidigt användas som skiljevägg, mellanstag med ena flänsen uppåt för att undvika att mattorna glider in i varandra.

Vid större ingjutningsramar behöver man dela upp ramen i flera delar på grund av transport och hanterlighet. Då kan Kåbe ingjutningsram för ihopmontering på plats vara ett bra alternativ. Oregelbundna ramar tillverkas som regel alltid färdiga från fabrik. Ingjutningsramar kan även fås i guld- eller svartanodiserat utförande. Kontaka Kåbe-Mattan för mer information.

TEKNISK INFORMATION

RAMSTORLEK

Måttbeställda i vilken form/storlek som helst. Lagerförda standardstorlekar 22RS och 25RS finns.

ALUMINIUM

Naturaluminium legering EN W 6063-T6.

KRAMLOR

Naturaluminium legering 6010 EN 1050 halvhård.

NIT

Naturaluminium EC Grade (GA 5051).

INSTALLATION

Färdig från fabrik: Vrid kramlorna åt önskat håll före ingjutningen. Överkant betong skall vara i nivå med överkanten på ramen. Golvet i försänkningen skall vara i nivå med överkant underflänsen.

Beställning: Vid beställning ange ramtyp samt helst utvändiga mått. Om måtten avser ursparing, matta eller galler, måste detta särskilt anges. Vi levererar även ingjutningsramar i varmförzinkat stål, rostfritt syrafast stål och mässing.

För mer information om installation, se PDF under Dokumentation.

SKÖTSEL

Kåbe ingjutningsramar kräver ingen speciell skötsel.

INSPIRATION

Här kan du inspireras av några av våra nöjda kunder och uppleva ingjutningsramen i olika miljöer.

DOKUMENTATION & BROSCHYRER

INSTALLATION

KBM Installationsanv Ingjutningsram fabrik2

PRODUKTBLAD

KBM Ingjutningsram

KATALOG

produktkatalog

PRISLISTA

prislista