Header CoroTec

Kåbe CoroTec

Sätt färg på tillvaron med Kåbe CoroTec – inom- och utomhusmattan där du själv kan kombinera skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister i många olika färgkombinationer. Kåbe CoroTech har en rejäl uppbyggnad av aluminiumprofiler med integrerad gångjärnskoppling i profilernas fulla längd, vilket gör att Kåbe CoroTec tål hög belastning och trafik i miljöer såsom stormarknader och flygplatser. Entrémattan finns i två modeller: CoroTec 10 och CoroTec 22.

KÅBE COROTEC 10

Kåbe CoroTec10 har en låg bygghöjd med sluten konstruktion. Profilhöjden är endast 8 mm och totalhöjden 10 mm, vilket ger goda möjligheter till låga installationer. Detta är en fördel vid exempelvis renoveringar där det inte är möjligt att göra en försänkning i golvet eller vid utbyte av mattor i befintligt låga försänkningar. Kåbe CoroTec10 kan levereras med textillist eller borstlist för inomhusbruk eller gummilister för inom- eller utomhusbruk.

KÅBE COROTEC 22

Entrémattsystemet Kåbe CoroTec22 klarar stora påfrestningar, upp till hela 75 kg/cm². Det lämpar sig speciellt bra för avtorkningszoner där hjulburen tung trafik kan förekomma t.ex. stormarknader och flygplatser. Kåbe CoroTec22 är handikappanpassad, klacksäker och finns både med tät och öppen konstruktion.

TEKNISK INFORMATION

VIKT

CoroTec 10: cirka 12 kg/m².
CoroTec 22: 24 kg/m²

MATTHÖJD

CoroTec 10: 10 mm.
CoroTec 22: 22 mm.

MATTSTORLEK

Måttbeställda. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

PROFILHÖJD

CoroTec 10: 8 mm.
CoroTec 22: 17 mm.

ALUMINIUMPROFILER

Naturaluminium, osynlig gångjärnskoppling i profilernas fulla längd.

SKRAPBORST

Svart eller grå. (Endast CoroTec 22)

BORSTLIST

Svart eller grå.

GUMMILIST

Svart.

TEXTILLIST

Röd, ljusgrön, guld, mörkblå, ljusblå, ljusgrå eller mörkgrå.

INSTALLATION

Kåbe CoroTec10: Installeras på plant och fast underlag, försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 12R eller ovanpåliggande med påmonterade sluttande avslutningsprofiler.

Kåbe CoroTec22: Installeras på plant och fast underlag, försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 20R alternativt Kåbe 22R eller ovanpåliggande i Kåbe mattramp typ 2. Fribärande installation av den öppna typen av matta är möjlig med hjälp av Kåbe Avloppsgaller.

Ange alltid mått A= bredd och mått B= gånglängd vid specifikation eller beställning.

SKÖTSEL

Tät konstruktion: Daglig dammsugning. Beroende på årstid bör mattan lyftas upp med jämna intervall för att borstas och tvättas. Rotera gärna mattan ett halvt varv per år för att fördela slitaget.

Öppen konstruktion: Avlägsna uppsamlad smuts genom att rulla ihop mattan med jämna intervall. Vid större mattor rullas mattan till hälften från båda håll. Rengör även mattans ovansida med jämna mellanrum för att få bort eventuell smuts som fastnat. Rotera gärna mattan ett halvt varv per år för att fördela slitaget.

För mer information om installation och skötsel, se PDF under Dokumentation.

INSPIRATION

Här kan du inspireras av några av våra nöjda kunder och uppleva Kåbe CoroTec i olika miljöer.

DOKUMENTATION & BROSCHYRER

INSTALLATION

KBM Installationsanv CoroTec

PRODUKTBLAD

KBM CoroTec

KATALOG

produktkatalog

PRISLISTA

prislista